Paviments fratassats
Paviments reglejats I vibrats amb els següents acabats:

  • Paviment reglejat
  • Paviment escombrat
  • Paviment remolinat
  • Paviment remolinat amb quarç / corindó
  • Paviment semi fí
  • Paviment semi fí amb quarç/ corindó
  • Paviment fratasat fí
  • Paviment fí amb quarç / corindó
  • Paviment fí amb vermell
  • Paviment fí amb verd
Paviments impresos
Paviment imprès amb diferents acabats i colors.
Paviments rentats a l’àcid
Paviment rentat a l’àcid ó desactivat, amb diferents tipus d’àrids.