Plaça de Manlleu

Paviment reglejat.

Pàrquing del passeig

Pintura epoxi i de poliuretà.

Pàrquing Esclat de Malla

Pintura de senyalització urbana.