Plaça de Manlleu
Paviment reglejat.
Pàrquing del passeig
Pintura epoxi i de poliuretà.
Pàrquing Esclat de Malla
Pintura de senyalització urbana.