Autoanivellant
Paviments d’anivellació, per la col·locació de gres o parquet

  • Morter autoanivellant (ciment i àrids petits) per posterior col.locació de gres o parquet.
  • Morter autoanivellant tipus « hormipan» per posterior col.locació de gres o parquet (molt lleuger, aillant tèrmic i acústic)
Poliestirè expandit
Paviments de poliestirè expandit:

  • Hormipan Politerm, molt lleuger, aillant tèrmic i acústic (Certificat)
  • Hormipan Ecològic, molt lleuger, aillant tèrmic i acústic (adequats tots dos per regularitzar sostres deformats, de vigues de fusta, per pendents de terrasses, per aillaments de teulades, etc)
Morter reparador
Morter reparador autoanivellant d’alta resistència.