Antilliscant
  • Fresar paviment per fer-lo antilliscant (granges de vaques, patis, rampes, etc.)
Rebaixat de paviments
Fresar paviment per rebaixar, treure pintures, obrir poros per pintar.