Resines epoxi
  • Paviment de resines i morters d’alta resistència.
  • Per indústria càrnia i d’alimentació en general.
Resines de poliuretà
  • Paviment de resines i morters d’alta resistència.
  • Per indústria càrnia i d’alimentació en general.
Microciment
  • Morter amb base cimentosa.