Pintura epoxi
  • Per pàrquings interiors i naus industrials.
Pintura de poliuretà
  • Per pàrquings interiors i naus industrials.
Pintura de senyalització urbana
  • Pintures per asfalts (urbanitzacions, carreteres, aparcaments exteriors)
  • Senyalització horitzontal, marcatge amb pintura acrílica, fluorescències, microesferes de vidre, etc.
  • Marcatge i pintat de carrers, urbanitzacions, polígons, aparcaments (línies contínues / discontínues, illetes, Stop, Bus, passos zebra, etc amb microesferes de vidre i pintures fluorescents.
  • Senyalització horitzontal amb aplicació de tractaments antilliscants.
  • Borrat / fresat de senyals antigues.